Zobacz obrady sesji Rady Gminy

Nowa Rada Gminy wprowadza nowy zwyczaj. Teraz sesje Rady będą nagrywane w wersji wideo i nagrania te będą umieszczane na stronie oficjalnej Urzędu Gminy Przelewice.

sesje rg

Jest to doskonała okazja do bycia „na bieżąco” z tym co dzieje się w naszej gminie, dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani sprawami gminy, a nie mogą wziąć udziału w sesji.

Zobacz nagranie sesji z 24 lutego 2015 r. tutaj ==>

Mamy nowego wójta!

Dzisiaj, podczas drugiej sesji nowej kadencji wójt – elekt pan Mieczysław Mularczyk złożył uroczyste ślubowanie. Tak dokonała się procedura zaprzysiężenia nowo wybranego wójta.

zaprzysiężenie wójta M. Mularczyka

Na uroczystą sesję, oprócz stałego składu radnych, sołtysów i dyrektorów szkół, przybyli zaproszeni goście: starosta powiatu pyrzyckiego Kazimierz Lipiński, wicestarosta Bartłomiej Królikowski, radni powiatu – Jan Jaworski i Mirosław Bitenc, a także radny sejmiku Olgierd Kustosz oraz ksiądz proboszcz Roman Dutko.Na wstępie ogłoszono oficjalnie wyniki wyborów na wójta i nastąpiło uroczyste ślubowanie nowego wójta.

Nie zabrakło życzeń i gratulacji z ust przybyłych gości. Były kwiaty i sympatyczny prezent – teczka jako atrybut pracy wójta. Nie było tylko jednej osoby – byłego wójta Marka Kibały. Można było odnieść wrażenie, że złożenie życzeń owocnej pracy na rzecz mieszkańców gminy Przelewice, przerosło możliwości ustępującego wójta. Szkoda.

Nowemu wójtowi życzymy roztropności w podejmowaniu decyzji i wytrwałości w realizacji planów dotyczących naszej Gminy!

Zobacz więcej zdjęć ==> tutaj

Oświadczenie grupy radnych


Poniżej publikujemy oświadczenie przedstawiciela Radnych Rady Gminy Przelewice tzw. Ósemki.

wybory

W ostatnim czasie dotarła do państwa ulotka kandydata na Wójta Pana Marka Kibały, w której próbuje wytłumaczyć pasmo niepowodzeń, jakie spotkały wszystkich mieszkańców gminy w związku jego działaniami. a raczej działaniami grupy radnych. W liście zawarte są niepełne i przez to zniekształcające rzeczywistość informacje. Prostując pragnę Państwu przedstawić co następuje :

Po pierwsze:

Pan Wójt Gminy wielokrotnie składał wniosek o dofinansowanie remontu tzw. Dworku numer 20 w miejscowości Przelewice, a Rada Gminy za każdym razem w budżecie zabezpieczała środki finansowe na wykonanie tego zadania. Dofinansowania jednak gmina nigdy nie uzyskała. Pan Wójt następnie sam sięgał po środki zabezpieczone na to zadanie i proponował przesunięcia ich na inne cele ( np. hydrofornia w Żukowie).

Warto również dodać w tym miejscu, że klub radnych zaproponował – w formie uchwały – aby z pozostałych środków przeznaczyć 35 tyś. na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej oraz 6 tyś. na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w parafii Żuków. Niestety Pan Wójt uchwałę zaskarżył i w konsekwencji została uchylona. Więc środki pozostały w dyspozycji Pana Wójta.

Pikanterii dodaje fakt , że po dwóch miesiącach Pan Wójt wprowadza identyczne zadania z tym , że już we własnej uchwale.

Po drugie:

Większość Rady Gminy Przelewice postanowiła przesunąć środki finansowe w kwocie 350 tyś. złotych, ( które pierwotnie były zarezerwowane na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołdowo) na przebudowę drogi wewnętrznej w Przelewicach. Jednakże, jak się okazało na ostatniej sesji Rady Gminy, pieniędzy starczyło jedynie na wykonanie dokumentacji w kwocie ok. 50 tysięcy złotych. Dlatego też pomimo uzyskania dofinansowania do budowy drogi polnej w Wołdowie nie mogli byśmy tego wykorzystać, ponieważ nie mieliśmy wystarczających środków finansowych, o czym wspominał sam Wójt na ostatniej Sesji.

Po trzecie:

Większość Rady Gminy Przelewice nie zgodziła się na budowę kanalizacji w miejscowości Jesionowo, ponieważ najzwyczajniej w świecie nas nie było na to stać. Przy wykonaniu tej inwestycji nie było by możliwości „dopiąć” budżetu na rok 2015, o czym sygnalizowała Pani Skarbnik. Pan Wójt doskonale zdawał sobie sprawę, że jest to inwestycja nieosiągalna przy ówczesnym poziomie naszego zadłużenia. 6,7 mln jakie gmina mogłaby uzyskać na dofinansowanie tego zadania nie było nam dane z góry i bez jakichkolwiek warunków. Podstawowym warunkiem do spełnienia było osiągnięcie tzw.” wskaźnika ekologicznego”, czyli przyłączenia określonej liczby domostw na każdy wybudowany kilometr kanalizacji.

Pracownicy gminy mieli zdeklarowane 22 domostwa, co w żaden sposób nie pozwoliłoby na osiągnięcie tego wskaźnika. Czyli dopłaty 6,7 mln, gmina nie mogłaby odzyskać po zakończeniu inwestycji. Dodać należy, że dodatkowo gmina musiałaby zaciągnąć kredyt komercyjny na 3,5 mln, jako wkład własny oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie w wysokości 6,7 mln. Co by się stało gdyśmy nie otrzymali zwrotu ?

O tym, że nie jest łatwo spełnić wymogi, rada dowiedziała się przy okazji budowy kanalizacji w miejscowościach Kluki i Oćwieka, gdzie rada musiała przeznaczyć z budżetu dodatkowe 150 tys. ponieważ mieszkańcy nie byliby w stanie przyłączyć się ze względu na wysokie koszty.

Po czwarte:

Klub Radnych „Ośmiu” od 3 lat apelował do Pana Wójta o stworzenie własnego przedsiębiorstwa i przejęcie majątku w postaci systemu wodno – kanalizacyjnego, jednakże zawsze wzbudzało to u obecnego Włodarza jedynie dezaprobatę. Na wrześniowej Sesji Rady Gminy została odrzucona Uchwała, którą Pan Wójt chciał wyprowadzić z budżetu kwotę 25 tys. złotych na stworzenie statutu przedsiębiorstwa. Padło pytanie czy nie mamy już pracowników w Naszym Urzędzie żeby płacić takie kwoty? Tworzenie na przysłowiowym kolanie i w dużym pośpiechu takiego przedsiębiorstwa uważam za błąd. Stawki za wodę i ścieki, jakie zostały przedstawione na ostatniej Sesji przez Pana Wójta zostały odrzucone przez Radę. To, że będą podwyżki wody i ścieków było wiadomo już dawno. Taką regulację powinniśmy mieć już w czerwcu tego roku jednak PPK jakimś cudem – pomimo wykazywanych strat – postanowiła utrzymać stawki do końca tego roku. I dzięki temu „elektorat” nie otrzymał wyższych faktur już w sierpniu, chwała im za to. Co ciekawe PPK w odpowiedzi na moje interpelacje przedstawiało, że na gospodarce wodnej zawsze mieli zysk, a na działalności kanalizacyjnej stratę. A podwyższają 1 zł wodę i 0,59 zł ścieki. Ale to nas czeka po nowym roku.

Z jednym stwierdzeniem należy się zgodzić w tym liście NIE MOŻEMY DOPUŚCIĆ DO DALSZYCH STRAT .

Chciałbym jednoznacznie oznajmić, że ja także głosowałem za nie przyjęciem wspominanych uchwał. I w tym miejscu jeszcze raz podkreślę, że słaba argumentacja, a niejednokrotnie jej brak przy okazji prezentowania uchwał czy też pomysłów, których wnioskodawcą był Pan Wójt, były podstawowymi czynnikami, które decydowały o takiej a nie innej decyzji. Krótko mówiąc wnioskodawca nie był w stanie obronić swojego wniosku. Nigdy też nie odnosiłem się personalnie przeciw osobie, a jedynie przeciwko sprawie bez względu na to kto ją prezentował. Warto dodać, że przy wyborach powinniśmy stawiać na osobę, która będzie potrafiła wszystkich przekonać do swojego pomysłu. Rzetelna i uczciwa argumentacja przekona nawet największego oponenta.

 Zbigniew Kupisz, Przewodniczący Komisji Budżetowej

W Topolinku też mieszkają ludzie !

Prywatny przedsiębiorca, myśliwy i były ciężarowiec. Waga piórkowa w wyborach do Rady Gminy Przelewice. Oto sylwetka naszego kandydata z Topolinka – Andrzeja Federowicza.

Andrzej Fedorowicz

Niektórzy złośliwi twierdzą, że za Topolinkiem to już nawet ptaki zawracają…

Trochę mają rację. Dojechać do nas, zwłaszcza zimą to niezły wyczyn. My z żoną jednak bardzo lubimy to miejsce. Wymaga ono jednak więcej troski. Zwłaszcza ze strony władz gminy. Nawet nie chodzi o wielkie inwestycje. Zwykłe, proste rzeczy!

Czy Topolinek to pana miejsce od urodzenia?

Urodziłem się nieopodal, w Rosinach, ale od 1978 roku mieszkam w Topolinku. Tu przez 18 lat byłem kierownikiem PGR. Dawne czasy. Dziś prowadzę swoją działalność.  Jestem szczęśliwym ojcem dorosłej już dwójki dzieci.

Praca jak się domyślam angażuje pana na sto procent

Chociaż prowadzę własną firmę, to jednak sprawy społeczne nie są dla mnie obojętne. Wręcz przeciwnie. Udzielam się w Radzie Sołeckiej Topolinka właściwie od zawsze. Byłem zaangażowany przy utworzeniu kaplicy w Topolinku, gdzie są odprawiane nabożeństwa dla naszych mieszkańców.

Moją pasją jest myślistwo – jestem czynnym członkiem Koła Łowieckiego „Grzywacz” w Stargardzie Szczecińskim.

To jeszcze znajduje pan czas na hobby?

Bywa trudno. Ale to prawdziwa pasja i okazja do odpoczynku jednocześnie. Możliwość kontaktu z naturą oraz spotkania wielu przyjaciół.

Interesuję się też polityką, ku zgrozie mojej żony muszę obejrzeć wszystkie wydania serwisów informacyjnych. No i oczywiście sport – piłka nożna i podnoszenie ciężarów. W młodości byłem mistrzem województwa gorzowskiego w podnoszeniu ciężarów w wadze piórkowej.

Co chciałby pan zrobić w Radzie Gminy dla Topolinka jak i Lucina ?

Jako najpilniejsze zadanie w nowej kadencji widzę naprawę drogi Topolinek – Lucin, a także drogi w samym Lucinie.

Warto pomyśleć też o drodze dla rolniczego sprzętu ciężkiego, która omijałaby centrum wsi. Brakuje nam oświetlenia ulicznego. Wieczorem jest bardzo niebezpiecznie. Droga Topolinek Kłodzino, na odcinku ok. 1 km wymaga poszerzenia, tak aby dwa pojazdy mogły się bezpiecznie wyminąć (szczególnie w zimie).

Bardzo bulwersuje mnie i tym chciałbym się zająć, sytuacja w jakiej znajduje się świetlica wiejska. Wszyscy pamiętamy jak kilka lat temu, dzięki przeprowadzonej przez redaktorów Polskiego Radia Szczecin akcji „Gwiazdka jak ze snu” padały obietnice remontu i modernizacji naszej sali. Dzisiaj jest ona nadal w opłakanym stanie. Ocieplenie ścian jakie wykonano zaraz po akcji już prawie całkiem wydziobały ptaki, a teren wokół jest zarośnięty chaszczami  i właściwie nie ma do niej porządnej i bezpiecznej drogi. To koniecznie trzeba zmienić. Pamiętajmy, że w Topolinku mieszka chyba najwięcej dzieci i powinny one mieć salę z prawdziwego zdarzenia.

Andrzej Fedorowicz jest kandydatem KWW SKUTECZNY SAMORZĄD na radnego Gminy Przelewice z okręgu obejmującego Topolinek oraz Lucin.

Zakochałam się w Kosinie

Mama czwórki dzieci, gospodyni domowa, zaangażowana społecznie wieloletnia członkini Rady Parafialnej. Przedstawiamy Elżbietę Nawój – kandydatkę na radną gminy Przelewice

Elżbieta Nawój

Elżbieta Nawój

Czy z Kosinem jest Pani związana od urodzenia?

Nie, urodziłam się w miejscowości Okrągła pod Włocławkiem. To mała wioska otoczona lasami. Do Kosina przyjechałam w odwiedziny do cioci i tu poznałam mojego przyszłego męża Lucjana. Jako kierowca pokazał mi piękną okolicę i tym mnie zaczarował. I tak to się zaczęło.

Czyli jest Pani mieszkanką Kosina z wyboru?

Tak i nigdy tej decyzji nie żałowałam. Jestem mamą 4 dzieci. Prowadzę dom, a właściwie dwa domy – opiekuję się chorym teściem. Moją pasją jest czytanie książek i dbanie o ogród. Lubię wszystko wiedzieć o roślinach.

I znajduje jeszcze Pani czas na zaangażowanie społeczne?

Od wielu lat jestem członkiem  Rady Parafialnej. Jako mieszkańcy Kosina staramy się uczestniczyć w życiu naszej parafii, gromadząc fundusze na remont naszej kaplicy, którą przy ogromnym zaangażowaniu Proboszcza udało się doprowadzić do obecnego stanu. Jesteśmy z tego bardzo dumni.

Dla przejeżdżających, Kosin wydaje się wioską bardzo zadbaną, są chodniki, nowa nawierzchnia ulic. Czy macie jeszcze jakieś potrzeby?

Rzeczywiście, staramy się dbać o nasze posesje, kończymy urządzać plac zabaw dla najmłodszych. Jednak ze względu na rozległy teren miejscowości i fakt, że jest podzielona na dwie części przez trasę przelotową, rodzi się potrzeba stworzenia chociaż niewielkiego placu zabaw w centrum wsi (w części w kierunku cmentarza). Doskwiera nam także brak świetlicy wiejskiej z prawdziwego zdarzenia. Obecnie korzystamy z gościnności Proboszcza, który udostępnił nam jedno z pomieszczeń sąsiadujących z kaplicą. Ale nie jest to optymalna sytuacja. Mieszkańcy potrzebują miejsca, gdzie nie tylko dzieci mogą się spotkać, pograć w gry, ale także przestrzeni, gdzie będzie można zorganizować np. zabawę karnawałową.

Elżbieta Nawój jest kandydatką KKW SKUTECZNY SAMORZĄD na radną Gminy Przelewice z okręgu obejmującego Kosin.

 

Ukiernica to nie tylko droga krajowa

Zaangażowana społecznie członkini Rady Sołeckiej Ukiernicy. Zawsze jednak traktująca rodzinę jako najwyższą wartość. Jej pasją jest ogród, który zadziwia drzewkami bonsai. Julita Kupisz oczekuje, że jej miejscowość wreszcie zostanie zauważona przez władze gminy.

Julita Kupisz

Julita Kupisz

Czy zapracowana kobieta ma czas na angażowanie się społeczne?

Hmm… to pewnie zależy od konkretnej osoby. Ja obecnie nie pracuję zawodowo. Mogę więc dzielić czas między obowiązki domowe, wychowanie dzieci i aktywność społeczną. W sumie to nie jest takie trudne. A dla mnie ważne jest co się dzieje w moim bezpośrednim otoczeniu. Dlatego od dwóch kadencji jestem radną Rady Sołeckiej w Ukiernicy.

Skąd więc pomysł na kandydowanie do Rady Gminy Przelewice?

My mieszkańcy Ukiernicy mamy już dość braku zainteresowania naszymi problemami. Ruch drogowy jest tutaj bardzo natężony. Nasze domy stoją przy samej drodze krajowej. Nie ma tu nawet ograniczenia prędkości. Jest niebezpiecznie, zwłaszcza zimą. Dlatego największą bolączką dla mnie i mieszkańców jest brak chodnika. Potrzebny jest też remont drogi wewnętrznej, która została zniszczona przez ciężki sprzęt rolniczy.

W Ukiernicy zamieszkałam w wieku 17 lat. Było to w 1989 roku. Wydawało się, że z upływem czasu będzie lepiej. Jednak pod pewnymi względami chyba jest nawet gorzej. Na przykład kompletny brak komunikacji autobusowej. Dzieci do szkół średnich muszą dojeżdżać autostopem.

Czy to znaczy, że chciała by pani się stąd wyprowadzić ?

Ależ skąd. Uwielbiam to miejsce. Tu jest mój dom. Trzeba tylko lepszej organizacji. Może, żeby wójt albo radny czasem do nas zajrzał, albo choć posłuchał tego co mamy do powiedzenia. Wierzę, że można to zmienić.

Co jeszcze trzeba zrobić w nadchodzącej kadencji?
Jak powiedziałam priorytetem dla mieszkańców Ukiernicy jest budowa chodnika i wprowadzenie ograniczenia prędkości. Wprowadzenie nowych kursów autobusów.
Chcemy także w niedalekiej przyszłości ukończyć budowę boiska i placu zabaw dla dzieci, a także zbudować przystanek autobusowy na skrzyżowaniu Ukiernica-Żuków.
Julita Kupisz jest kandydatką KKW SKUTECZNY SAMORZĄD na radną Gminy Przelewice z okręgu obejmującego Ukiernicę oraz Żuków nr 1- 43b

Zależy mi na Przelewicach

Przelewiczanka z urodzenia i z wyboru. Nie wyobraża sobie życia w innym miejscu, choć lubi podróżować. Kibicuje naszej reprezentacji … w siatkówkę, choć sama preferuje wycieczki rowerowe nad grę w piłkę.

Agnieszka Brodzińska

Rozmowa z Agnieszką Brodzińską, prawdopodobnie najbardziej uśmiechniętą osobą w Przelewicach.

Tyle osób szuka szczęścia w dużych miastach albo nawet za granicą. Przelewice do dobre miejsce do życia?

Fantastyczne! Z Przelewicami związana jestem od urodzenia. Tutaj rozpoczęłam naukę,
dorastałam, a teraz jestem związana z tym miejscem swoją pracą zawodową. Jestem lokalną patriotką. Lubię ludzi tu mieszkających, lubię nasze krajobrazy. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić inne miejsce do życia. Choć lubię odwiedzać inne miejsca. Im bardziej egzotyczne – tym lepiej. Zawsze jednak w domu najlepiej.

Czym pani zajmuje się zawodowo?

Obecnie pracuję na stanowisku księgowej w Ogrodzie Dendrologicznym oraz w firmie budowlanej STARDACH. Często także wykorzystuję swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe wspierając lokalne stowarzyszenia. Te liczby i słupki to taki drugi mój świat. Wiem, że dla niektórych to dziwne, ale ja bardzo lubię taką pracę.

Praca to najważniejsza pasja życiowa?

Trudno w prosty sposób odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Pasją w życiu może być wszystko, lecz życie jest pasją samą w sobie. Do moich zainteresowań zaliczyć można zainteresowanie historią Polski, filmy historyczne, ale też turystykę górską.
Ostatnio polubiłam aktywny wypoczynek w formie jazdy rowerowej. Już dwukrotnie uczestniczyłam w maratonie wokół jeziora Miedwie co jest świetną zabawą połączoną z propagowaniem zdrowego trybu życia.

Czy jest coś co Panią denerwuje w Przelewicach?

Nie wiem… być może. Nie ma świata idealnego. Zawsze może być coś „nie tak”. Ja jednak jestem nastawiona na budowanie. Raczej stawiam sobie pytanie, co JA mogę zrobić, niż szukać dziury w całym.

Co w takim razie warto zrobić w Przelewicach?

Oto moje propozycje:

– zieleń, estetyzacja miejscowości, pasów drogowych oraz terenów rekreacyjnych i publicznych

– poprawa infrastruktury technicznej gminy i dostęp mieszkańców do podstawowych usług a w szczególności sieci wodno-kanalizacyjnych, stanu dróg.

– rozwój turystyki poprzez współpracę Gminy z innymi samorządami

– podejmowanie działań do stworzenia warunków do rozwoju zainteresowań  mieszkańców (GCK)

– wykorzystanie atrakcji turystycznych (tj. Ogród) do rozwoju życia kulturalnego, np festiwale, koncerty czy spotkania z ciekawymi ludźmi.

– skuteczne wykorzystywanie środków z funduszy unijnych oraz pozabudżetowych
w celu poprawy warunków życia w gminie

Agnieszka Brodzińska jest kandydatką KKW SKUTECZNY SAMORZĄD na radną Gminy Przelewice z okręgu Przelewice (numery 52 do 130)

Kontrowersje wokół budżetu

Podczas ostatniej sesji rady naszej gminy, po długich dyskusjach przyjęty został ostatecznie budżet na rok 2014. Nie ograniczono się tylko do wymiany poglądów. Doszło do kilku istotnych zmian w budżecie. Sposób głosowania niektórych radnych może budzić zdziwienie.

W dniu 31.12.2013 roku na XXXII Sesji Rady Gminy Przelewice doszło do rzeczy niebywałej i zaskakującej. Klub Radnych „Ośmiu” w trakcie obrad nad budżetem Gminy Przelewice na rok 2014 zaproponował, żeby pieniądze, które Wójt Kibała zaproponował na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołdowo w kwocie 450 tysięcy złotych zostały rozdysponowane w taki sposób, aby część z nich tj. w kwocie 350 tysięcy przeznaczyć na budowę chodników, oświetlenia i jezdni drogi gminnej w miejscowości Przelewice od gimnazjum do drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Przelewice a Myśliborki. W trakcie głosowania nad wnioskiem złożonym przez Przewodniczącego Klubu Radnych „Ośmiu” Jarosława Smyka, można było zauważyć, że dwóch Radnych z Przelewic zagłosowało nazwijmy to zaskakująco, a mianowicie jeden radny wstrzymał się od głosu, a drugi zagłosował przeciwko.

Wójt głośno i z wielkim przekonaniem oznajmił, że to kampania wyborcza klubu „Ośmiu” i tylko należy się zastanowić czy w klubie Radnych „Ośmiu” jest jakiś radny z Przelewic? Czy radni Przelewic nie wiedzą jak mają głosować?

Czy to rzeczywiście bardzo ukryta kampania klubu czy zdrowy rozsądek, żeby zamiast drogi rolnej wyremontować drogę, przy której znajduje się gimnazjum i ośrodek zdrowia?

To i wiele innych spraw poruszanych na Sesjach Rady Gminy, mogą  Państwo śledzić, słuchając relacji w Radiu Lipiany na stronie internetowej BIP naszego urzędu oraz najlepiej na żywo.

Dla zainteresowanych tematem zatrudniania red. Tańskiego do konferansjerki na festynie organizowanym przez wójta Przelewic, przedstawiamy zestawienie danych, przesłanych przez radnego Jarosława Smykę:

„Zgodnie z zapowiedzią jaką złożyłem za pośrednictwem strony przelewice.eu przedstawiam wszystkim zainteresowanym zestawienie wydatków, jakie poniosła Gmina Przelewice na wynagrodzenie pana Tańskiego za prowadzenie „Przelewickich Dni Folwarku”. W umowie z dnia 17.06.2008 r. w §1  można odczytać cytuję:
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania polegającego na:
prowadzeniu części oficjalnej i koordynacji prac konferansjerów w trakcie imprezy pn.”I Przelewickie Dni Folwarku”, która odbędzie się w dniu 28.06.2008r. na placu folwarcznym w Przelewicach,
obsłudze techniczej imprezy, w tym zainstalowaniu i obsłudze technicznej telebimu podczas imprezy, o której mowa w § 1 pkt.1,
nagrywaniu na kamerę i bezpośrednim prezentowaniu na telebimie przebiegu imprezy, o której mowa w §1 pkt. 1. Zarejestrowany podczas pracy materiał przekazany zostanie w formie CD Zamawiającemu.”
Za wykonanie takiej usługi Tański kasował odpowiednio za kolejne lata następujące kwoty:
rok 2008 – 2440 złotych
rok 2009 –  2440 złotych
rok 2010 – 2350 złotych ( konferansjerkę zleconą innej osobie za kwotę 240 złotych)
rok 2011 – 2350 złotych
rok 2012 –  2350 złotych
rok 2013 – 1986 złotych

O standardach pana Tańskiego – ciąg dalszy

Do naszej redakcji wpłynęło pismo od radnego Jarosława Smyki. Jest to reakcja na dość dziwny artykuł zamieszczony w ostatnim numerze Pulsu Powiatu, w którym pan Tański próbuje sprowokować radnego do spotkania na sali sądowej. Oto treść pisma:

„Nie mam ochoty na polemikę z panem Ryszardem Tańskim. Świadomie pominąłem słowo „redaktor”, bowiem takim określeniem opisuje się dziennikarzy. A osoba mieniąca się dziennikarzem winna spełniać choćby minimalne standardy.

Nie mam zamiaru wdawać się w grę, którą mi pan Tański proponuje. Jeśli czuje się urażony moimi słowami lub nie potwierdza faktów, które przytoczyłem MUSI PÓJŚĆ DO SĄDU. Panie Tański – proszę nie odwracać kota ogonem.

Ja zadam tylko dwa proste pytania:

Czy otrzymywał Pan z gminy Przelewice jakiekolwiek pieniądze w formie zleceń na przestrzeni ostatnich czterech lat?

Czy Pana zdaniem w standardach dziennikarskich mieści się branie pieniędzy gminy i obiektywne relacjonowanie działań wójta tej samej gminy?

Według mojej wiedzy za tamten rok za 1 (słownie JEDEN) dzień pracy wziąłeś Tański 2350zł. I nie wycofuję się z tego stwierdzenia.

Proponuję także zajrzeć do słownika języka polskiego ponieważ nie zna pan znaczenia słowa „fucha”.

Fucha proszę pana, to: praca wykonywana nielegalnie czy też źle, niedbałe wykonywanie czegoś, a nie tak jak pan sugeruje intratna posada. Podobnie jak pan, słowo „fucha” rozumieją panowie spod budki z piwem, do których pan chyba nie chce się zaliczać? Uczyć się trzeba przez całe życie panie „redaktorze”. Pan jako pracownik samorządowy (dyrektor domu kultury? nie do wiary!) powinien w swoich artykułach wykazywać się większą kulturą, a nie opluwać ( w szczególności moją skromną osobę ) oponentów pana hojnego zleceniodawcy czyt. Wójta.

W ostatnich czasach „modne” stało się słanie pism do pracodawców tzw. niepokornych radnych. Ja chyba również ulegnę tej modzie (mimo że nie jest pan radnym) i poinformuję pana pracodawcę o pana „radosnej tfurczości” panie „redaktorze” i jak to się ma do etyki pracownika samorządowego.

Jeżeli będzie pan nadal podważał moje kwalifikacje jako policjanta. o służbie którego nie ma pan bladego pojęcia ( chyba że byłeś pan w ORMO ), to w przyszłości przychylę się do pańskiej prośby i zaproszę pana na salę sądową.

W niedługim czasie na tej stronie umieszczę kserokopię dokumentów, z których wynika jakie to gratyfikacje finansowe pobiera pan z kasy gminy za prowadzenie tak „wielkiej” imprezy.

Pozdrawiam i życzę dobrego samopoczucia.

Jarosław Smyka”

Apel do urzędników i polityków RP

Urzędnicy Gminy Przelewice, Starostwa Pyrzyce, Województwa zachodniopomorskiego, szczebla krajowego oraz politycy RP!

Siadając w poniedziałek i każdego następnego dnia na swym fotelu, za biurkiem w urzędzie miejcie świadomość, że siadacie tam dzięki nam. Płacimy Wam pensje, utrzymujemy budynki, w jakich pracujecie. Płacimy rachunki za gaz, światło, wodę, bieżące naprawy oraz czystości wokół waszych biurek. Zakupiliśmy Wam komputery, segregatory i pieczątki.

Pamiętajcie o tym.

Państwo, wbrew obecnie głoszonym teoriom nie jest organizacją przymusową. Państwo nie otrzymało władzy nad narodem z rąk jakiegoś władcy czy Boga. Naród tworzy Państwo i to my Obywatele tego Państwa jesteśmy podmiotem, a nie przedmiotem. Państwo jest  formą organizacji politycznej społeczeństwa.

Od ponad 3 tygodni, od 10 lipca 2013 roku mieszkańcy Przelewic oraz wsi sąsiednich dosłownie własnym ciałem uniemożliwiają  zasiedlenie bezprawnej, jak to wielokrotnie słyszymy z ust Wójta, fermy norek w Przelewicach. Już ponad 3 tygodnie jak cyganie koczujemy na ulicach i w polu. Dyżur trwa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jednak nasza walka zaczęła się wcześniej. Przyszli członkowie Stowarzyszenia pukali do drzwi Urzędu Gminy domagając się zdecydowanych działań znacznie wcześniej. Na początku czerwca postulowaliśmy by uniemożliwić Inwestorowi korzystanie z drogi dojazdowej. W dniu 14 czerwca 2013 roku i w dniach następnych domagaliśmy się, aby poczynione działania szły w parze z ich egzekwowaniem. Nasza wojna więc trwa prawie drugie tyle.

Obecnie, wraz z tzw. szarymi obywatelami dyżury pełnią też pracownicy Urzędu Gminy, Szkół, Ogrodu Dendrologicznego, prywatni przedsiębiorcy itd. Czynimy to kosztem naszych urlopów, czasu na odpoczynek, a często też kosztem naszej pracy. Jest to wysiłek, którego nie wolno zmarnować.
Członkowie Stowarzyszenia „Przelewice – Wspólna Sprawa” dzięki tym dyżurom mogli dopingować do działania Wójta, Radę Gminy Przelewice. Mogliśmy pojechać do Starostwa w Pyrzycach i do Szczecina. Mogliśmy podjąć ofensywę medialną oraz prawną. Mamy świadomość, że zapewne nie dotarliśmy jeszcze do wielu organów Państwa, ale tam gdzie nie dotarliśmy – dotarły gazety, newsy z wiadomości w TV.

Tak jak mieszkańcy stojący na tzw. barykadach, tak i my zastanawiamy się ile to jeszcze ma trwać. Daliśmy Władzy jak się wydaje sporo czasu. Czasu niezbędnego do uruchomienia procedur, włączenia się w działanie i wypracowania decyzji.

Czas na podsumowanie. Po 3 tygodniach dyżurów i po 6 tygodniach naszej walki nie ma nic ponad to, że parę razy Władza powiedziała inwestorowi, że działa bezprawnie. W ślad za tym nie poszły żadne mandaty, żadne decyzje administracyjne, żadne grzywny. Nawet tak prosta jak się wydaje czynność, jak kara za samowolną wycinkę drzew mimo, iż trwa od 12 lipca – nie znalazła jak dotąd swego finału. Trudno by w tej sytuacji inwestor stracił pewności siebie i poczucie kompletnej bezkarności.

W międzyczasie społeczność lokalna, jej zapał oraz chęć blokowania dostępu do nielegalnej fermy podlegają ocenie Policji pod kątem potencjalnego nielegalnego zgromadzenia. Byliśmy filmowani ponoć dla naszego dobra. W Przelewicach pojawiały się Policyjne Oddziały Prewencji prawdopodobnie aż ze Szczecina. Prawdopodobnie, bo Policjanci pytani skąd są odmawiali udzielania informacji o swej jednostce.

Stawiamy następujące pytania:

– czy ktoś wreszcie zauważy nasz problem i zrobi coś więcej, niż tylko wyraz solidarność z nami?

– czy Państwo Polskie zachowa się tak, jak by wypadało i weźmie w obronę swych obywateli, czy też nadal będzie udawać, że skoro nikt nikomu krzywdy nie zrobił to problemu nie ma?

– czy mamy się czuć jak na cenzurowanym, bo jak dotychczas mamy wrażenie, że Policja szuka okazji aby uznać nas za osoby łamiące prawo?
– czy aby nas wreszcie usłyszano i skutecznie wsparto trzeba byśmy się wybrali do Stolicy?

– czy Rząd Polski wreszcie przestanie udawać wielką troskę o środowisko naturalne, a zainteresuje się krzywdą jaką fermy zwierząt futerkowych wyrządzają środowisku i ludziom?

– czy swoboda gospodarcza ma oznaczać przyzwolenie na samowolę?

Nie trzeba wiele, by zauważyć problem. Trzeba zauważyć, że norka amerykańska, jak nazwa wskazuje jest obca nie tylko dla Polski, ale dla Europy!

Przestańcie wierzyć w to, że norka nie ucieka z hodowli. W Przelewicach płotu wokół fermy nie skończono, a norki dwa razy miały do nas wjechać. Nie ma instalacji ściekowej i warunków do zbierania oraz kompostowania obornika. Mami się nas tym, że inwestor będzie obornik przewoził do sąsiedniej fermy do Rościna. I co z tego? W Rościnie też odpowiednich instalacji nie ma, a ferma działa jak się wydaje nie do końca legalnie już ponad 1,5 roku!
Zasłanianie się dobrostanem zwierząt przy „legalizacji” nielegalnych ferm nie można nazwać inaczej jak drwiną z prawa i obywateli!

Urzędnicy – obudźcie się!

Dziś to problem mieszkańców Gminy Przelewice i kilkuset miejscowości w Polsce. Za chwilę będzie to problem całego kraju. Czy ma być jak zwykle? Czy nie będzie nikogo winnego za to, że Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie określające  co nie jest uciążliwe dla środowiska, ale zapomniał, że ma też dbać o obywateli i o ich jeśli nie komfort, to przynajmniej godne warunki bytowania?

Gdzie jest latami zapowiadana ustawa odorowa? Czyż brak tego uregulowania nie powinien być powodem, aby do czasu jego powstania nie zakazać i potem nie egzekwować całkowitego zakazu powstawania nowych ferm?
Czy ktoś wreszcie powie nam: jaka była przyczyna by Norka Amerykańska zniknęła  z wykazu gatunków obcych dla środowiska naturalnego naszego kraju? No bo przecież opinie Hodowców w  tym względzie to sporo za mało. Jest jeszcze Polska Akademia Nauk. Są też organizacje zajmujące się tym tematem w Europie i na świecie. Organizacje naukowe, a nie eksperci mówiący, że norka nie przeżyje na wolności. Wystarczy zapytać choćby myśliwych z kół znajdujących się w okolicy ferm. Oni powiedzą czy norki, które uciekły z ferm zdechły z głodu lub padły ofiarą jakiegoś drapieżnika.

Szanowni Państwo. Jest jeszcze czas by pokazać, iż sprawy Polski, sprawy naszej Ojczyzny, czystości środowiska naturalnego i nasze sprawy bytowe są Wam bliskie. Oczekujemy jako przedstawiciele Narodu byście zajęli się sprawą bezzwłocznie. Niech przerwa urlopowa i inne ważne sprawy nie przeszkodzą Wam w podjęciu zdecydowanych działań. Oczekujemy tego jako Obywatele, wyborcy i społeczeństwo.

Mieszkańcy Gminy Przelewice