Silni, zwarci i gotowi

Zwieramy siły i organizujemy się. Dziś na zaproszenie sołtysa i naszego Stowarzyszenia odbyło się spotkanie mieszkańców. Było nas ponad dwieście osób.

Spotkanie było bardzo konkretne. Ustalono plan dyżurów, zasady postępowania i komunikowania się. Szczegółów z oczywistych powodów tutaj nie podajemy. Podjęto też decyzje dotyczące działań prawnych, które będą inicjowane w najbliższych dniach.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Jutro ważny dzień – negocjacje!

więcej zdjęć znajdziesz  ==> tutaj

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.