Minęło 9 miesięcy. Co dalej ?

Dziewięć miesięcy trwania naszego protestu przeciwko niechcianej fermie norek w Przelewicach, to dobry moment na podsumowania i plany na przyszłość.

20140411_191142

Dzisiaj odbyło się spotkanie, na którym próbowaliśmy przedstawić  dotychczasowe działania Stowarzyszenia zmierzające do uniemożliwienia powstania fermy norek w Przelewicach. Na spotkanie przybyło ok. 30 osób oraz specjalny gość poseł Michał Jach (PiS), a także nasi przyjaciele z Jedlic, Miedzynia i Lipian. Wspólnie zastanawialiśmy się co jeszcze możemy zrobić i jak wpłynąć na zmianę przepisów regulujących zakładanie i funkcjonowanie ferm norek amerykańskich. Uczestnicy spotkania, korzystając z obecności gościa, przedstawiali nieprawidłowości i przykłady łamania prawa przez hodowców, bierność urzędników i niemoc instytucji, które powinny stać na straży polskiego prawa. Z ust posła Michała Jacha padła obietnica zaproszenia nas na posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym będziemy mogli przedstawić nasze stanowisko odnośnie nieprawidłowości związanych z hodowlą norek. Poseł przekazał też kilka ciepłych słów pod adresem naszego Stowarzyszenia i wszystkich mieszkańców, którzy protestują i swoją determinacją sprawiają, że temat hodowli norek w ogóle jest dyskutowany, także w sejmie.

20140411_191150

Myślę, że chociaż już dość długo trwa nasz protest, i wielu z nas odczuwa już zmęczenie, to chyba jesteśmy zgodni w przekonaniu, że szkoda zaprzepaścić dotychczasowy wysiłek i nie wolno nam odpuścić. Będziemy wspólnie działać aż do osiągnięcia sukcesu!

Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny nas popiera!

Dzisiaj dostaliśmy stanowisko Zespołu Parlamentarzystów naszego województwa w sprawie niezbędnych działań porządkujących lokalizację ferm zwierząt futerkowych, które zostało podjęte na posiedzeniu w dniu 28.10.2013 r.

            Zachodniopomorski Zespól Parlamentarny po wysłuchaniu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, przedstawicieli samorządu terytorialnego, stowarzyszeń grupujących lokalne społeczności, a także stowarzyszeń hodowców i producentów zwierząt futerkowych mając na uwadze korzyści dla gospodarki w szczególności dla rynku pracy ale także uciążliwości i nadużycia występujące w niektórych przypadkach hodowli zwierząt futerkowych stwierdza konieczność podjęcia działań legislacyjnych jak i organizacyjnych eliminujących nadmiernie uciążliwe lokowanie ferm zwierząt futerkowych.

            Mając powyższe na uwadze Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny wzywa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska do:

  • Podjęcia inicjatywy nowelizacji prawa w celu wprowadzenia obowiązku uzyskiwania dla każdej hodowli zwierząt futerkowych decyzji środowiskowej poprzedzonej pełnym raportem oddziaływania na środowisko, a także przeprowadzenia obligatoryjnie konsultacji społecznych,
  • Podjęcia inicjatywy nowelizacji prawa (co najmniej wydania brakującego w tym zakresie rozporządzenia) w celu uregulowania problematyki emitowania odorów w działalności przemysłowej i rolnej,
  • Wprowadzenia obowiązku znakowania hodowlanych zwierząt futerkowych, a także zakwalifikowania norki amerykańskiej do kategorii zwierząt inwazyjnych, o ile nie doprowadzi to do definitywnego wykluczenia hodowli tych zwierząt w Polsce,
  • Wzmocnienia organizacyjno-finansowego właściwych inspekcji w szczególności Inspekcji Ochrony Środowiska.

Arkadiusz Litwiński

Przewodniczący Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego

Michał Jach

Wiceprzewodniczący Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego

Stanisław Wziątek

Wiceprzewodniczący Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego

Andrzej Lewandowski

Wiceprzewodniczący Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego

 

Jest nas coraz więcej

Mieszkańcy Miedzynia, Rościna i Przelewic spotkali się w Lipiańskim Domu Kultury z posłem PIS Michałem Jachem. Wspólnie zastanawialiśmy się, co jeszcze możemy zrobić, żeby oddalić niebezpieczeństwo niechcianych hodowli norek.

spotkanie w Lipianach

spotkanie w lipianach 2

Na spotkaniu, oprócz pana posła, byli obecni przedstawiciele Stowarzyszenia „Dla Lipian”, Stowarzyszenia „Otwarte Klatki”, Sołectwa Rościn, radni i burmistrz Lipian, a także Renata Beger. Podczas gorącej dyskusji padały słowa pretensji do burmistrza Krzysztofa Boguszewskiego z żądaniami dymisji włącznie. Mieszkańcy Miedzynia wyrażali swoje zaniepokojenie rozwijającą się sytuacją (ferma powstaje w najlepsze) i troskę o swoje gospodarstwa. Z ust pani Beger padły obietnice pomocy w zorganizowaniu blokady budowy fermy w Miedzyniu. Przedstawicielki „Otwartych Klatek” namawiały posła na zebranie 15 parlamentarzystów i podjęcie inicjatywy ustawodawczej zabraniającej całkowicie hodowli norek w Polsce. Poseł Jach poinformował, że odbędzie się specjalne posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa, na której poruszana będzie problematyka gwałtownego wzrostu liczby hodowli norek w Polsce. Zachęcił nas do bombardowania ministra rolnictwa informacjami o nielegalnych hodowlach i problemach z nimi związanych.