Strażacy – społecznicy

Ochotnicza Straż Pożarna kojarzy się nam już nie tylko z gaszeniem pożarów czy udzielaniem pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, czy innych katastrofach. Dziś strażacy ochotnicy są obecni wszędzie, zarówno tam, gdzie trzeba ratować czyjeś życie lub mienie, ale także tam, gdzie uczą się nasze dzieci i młodzież czy tam, gdzie jest integracja społeczna.

Na ziemi pyrzyckiej druhowie OSP podejmują się bardzo różnych form działalności od projektów społecznych po zadania inwestycyjne. Każda z OSP działających na terenie powiatu pyrzyckiego ma na swoim koncie sporo pożytecznych dla nas wszystkich działań. Nie łatwego zadania w ostatnim czasie podjęła się OSP z Płońska. Ta licząca zaledwie kilkunastu druhów jednostka wzięła na swoje barki modernizację świetlicy wiejskiej w Płońsku na potrzeby działań turystycznych. Druhowie na czele z druhem prezesem Bogusławem Pokorskim przy pomocy samorządu gminnego złożyli wniosek o dotację do Lokalnej Grupy Działania Lider Pojezierza i otrzymali wsparcie finansowe w kwocie 380 000 zł na prace remontowe w nieużytkowanej od lat świetlicy wiejskiej w Płońsku. W czasie realizacji tego projektu strażacy mogą liczyć na pomoc merytoryczną pracowników urzędu marszałkowskiego oraz wicestarosty powiatu pyrzyckiego. Do tej pomocy dołączają się także mieszkańcy całego Sołectwa Płońsko

Turniej piłki nożnej dzieci

W niedzielę 7 października w Hali Sportowej w Pyrzycach odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci rocznik 2004 i młodszych. W zawodach wzięło udział 5 drużyn: 2 z Pyrzyc (Sokoły I i Sokoły II), 2 z Lipian (Stal I i Stal II) i Wicher Przelewice.

Pyrzyce – turniej piłkarski

Mimo, że zawodnikami były dzieci, to zaangażowania i poświęcenia im nie brakowało. Na trybunach tłumy kibiców szalały z emocji i niepewności wyników. I chociaż nie wyniki były najważniejsze, to przeżycia były silne zarówno u piłkarzy jak i u kibiców (co tu dużo kryć w  większości rodziców). Byliśmy świadkami łez, bólu i euforii zwycięstwa.

Całę szczęście, że pucharów wystarczyło dla wszystkich drużyn!

Więcej zdjęć z turnieju znajdziesz ===> tutaj