Śmieciowe warianty – wady i zalety

Oto cztery warianty pobierania opłat za śmieci narzucone przez ustawę:

1. Opłata według ilości zużytej wody.

Zalety:

– ilość zużytej wody przekłada się na ilość osób zamieszkujących nieruchomość, a więc opłata może odzwierciedlać faktyczną ilość śmieci powstających w mieszkaniu.

– łatwe ustalenie ilości zużytej wody jeżeli mieszkanie ma licznik i tym samym prosta kontrola

– mieszkańcom będzie się jeszcze bardziej opłacało oszczędzać wodę

Wady:

– trzeba będzie co roku składać w gminie deklarację dotyczącą zużytej wody

– pojawi się problem z tymi mieszkańcami którzy mają osobny licznik do podlewania działek ponieważ ustawa nie rozróżnia wody zużytej do mycia, picia, gotowania od tej zużywanej tylko do podlewania działki.

– problem z rozliczaniem nieruchomości nie posiadających liczników lub posiadających własne źródło wody. Ustawa pozwala wójtowi wydawać decyzję o wysokości opłat na przykładzie „podobnej nieruchomości”

2. Opłata według powierzchni mieszkania

Zalety:

– powierzchnia jest niezmienna i nie trzeba co roku składać deklaracji.

– prosta kontrola, bo urząd ma dane dotyczące powierzchni nieruchomości.

Wady:

– gospodarstwo jednoosobowe zapłaci tyle samo co rodzina wieloosobowa

( można sobie wyobrazić sytuację, że samotny emeryt zapłaci tyle samo co pięcioosobowa rodzina )

3. Jedna stawka dla wszystkich nieruchomości tzw. ryczałt

Zalety:

– proste wyliczenie średniej stawki

– nie trzeba weryfikować danych podawanych przez mieszkańców

Wady:

– ta metoda nie zapewnia wyliczenia opłaty proporcjonalnej do ilości wytworzonych odpadów

– gospodarstwo jednoosobowe zapłaci tyle samo co rodzina wieloosobowa.

4. Opłata według liczby mieszkańców zajmujących nieruchomość.

Zalety:

– zgodna z zasadą, że kto produkuje śmieci ten płaci

– metoda zrozumiała dla mieszkańców odbierana jako najbardziej sprawiedliwa.

Wady:

– trudności z weryfikacją liczby osób zajmujących daną nieruchomość. Problem będzie narastał wraz ze zniesieniem obowiązku meldunkowego od 2014 roku.

– liczba osób faktycznie przebywających w mieszkaniu już obecnie często nie odzwierciedla osób w nim zameldowanych. Metoda ta może doprowadzić do tego, że wpływy do kasy gminy nie zbilansują się z kosztami wywozu śmieci. A więc uczciwi zapłacą więcej.

 

Ustawa dopuszcza zastosowanie jednego z czterech wariantów, przy czym kategorycznie zabrania ich łączenia i stosowania bonifikat i upustów poza jednym przypadkiem – ten kto segreguje śmieci może liczyć na niższą taryfę np. o 20%. Ustawa daje radnym możliwość określenia maksymalnej ilości nieposegregowanych śmieci, które będą odbierane w ramach opłaty śmieciowej. Ma to zapobiec sytuacji takiej, że mieszkańcy do jednego pojemnika wrzucą jedną gazetę, do drugiego jedną butelkę a reszta wyląduje w koszu na pozostałe śmieci. W przypadku braku określenia maksymalnej ilości nieposegregowanych śmieci, trudno będzie takiej osobie zarzucić, że nie segreguje odpadów.

Jedna myśl nt. „Śmieciowe warianty – wady i zalety

  1. Wariant 4, jest najczęciej, naet powiem, że jedynym wybieranym przez miasta warintem. Jest to o tyle kuriozalne, że opłaty, według ilości zamieszkujących osób jest ontyspołeczna, ponieważ nier bierze pod uwagę ilości wytważanych śmieci, lecz prawdopodobną ilosc wytworzonych śmieci. I tak, budynek mieszkalny opalany węglem, wywóz popiołów i żużlów zależna od rodzaju opału. Budynek zamieszkały przez 2 osoby, opłata za wywóz za tą samą ilość popiołów 3raZy niższa niż 6 osobowo zamieszkały budynek, choć popiołów tyle samo. Podsumowując dwa wywozy pojemników 240litrowych obowiązkowo, niezależnie czy pełne czy puste, 2 osobowa rodzina 20 złotych 6 osobowa rodzina 60 złotych? Jaka to logika liczenia?. Moim zdaniem trzeb apłacić za ilośc śmieci, a nie za ilośc wymyśloną przez urzędników. Jaka to sprawiedliwość? Powinno byc za pojemnik raz w miesiącu wyznaczona kwota, niezależnie od ilości osób. Jest to argument za tym, by nie produkować dużej ilości śmieci a nie tak jak teraz, by śmieci płacić za wywóz pustego pojemnika? Taka jest dzisiaj prawda.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.