Nowa świecka tradycja?

Marszobieg – to doskonały sposób na wspólne spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Inicjatorem tego pomysłu jest Stowarzyszenie „Bo jak nie my to kto?”

marszobieg

To już po raz drugi grupa mieszkańców około 30 osób spotkała się w niedzielne popołudnie, aby aktywnie spędzić czas. Trasa marszu od placu przy urzędzie gminy , przez „piaskownicę”, Kłodzino i dalej nasypem śladem trasy nordic walking do Przelewic. Kije mile widziane, ale i biegnących nie zabrakło. Jest postanowienie, aby spotykać się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Zapraszamy!

20150125_152030

Więcej zdjęć z marszobiegu znajdziesz ===> tutaj

Turniej Mikołajkowy

Jak zwykle przed świętami w Przelewicach Wicher organizuje piłkarski Turniej Mikołajkowy. Tym razem, poza emocjami czysto sportowymi, mieliśmy okazję zobaczyć najmłodszych w „staricu” z rodzicami. Super zabawa !!!

zobacz  ==> foto-relację z turnieju

wyników szukaj na stronie http://wicherprzelewice.futbolowo.pl/

Turniej piłki nożnej dzieci

W niedzielę 7 października w Hali Sportowej w Pyrzycach odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci rocznik 2004 i młodszych. W zawodach wzięło udział 5 drużyn: 2 z Pyrzyc (Sokoły I i Sokoły II), 2 z Lipian (Stal I i Stal II) i Wicher Przelewice.

Pyrzyce – turniej piłkarski

Mimo, że zawodnikami były dzieci, to zaangażowania i poświęcenia im nie brakowało. Na trybunach tłumy kibiców szalały z emocji i niepewności wyników. I chociaż nie wyniki były najważniejsze, to przeżycia były silne zarówno u piłkarzy jak i u kibiców (co tu dużo kryć w  większości rodziców). Byliśmy świadkami łez, bólu i euforii zwycięstwa.

Całę szczęście, że pucharów wystarczyło dla wszystkich drużyn!

Więcej zdjęć z turnieju znajdziesz ===> tutaj

Czy mamy animatora sportu?

Dobry trener powinien przede wszystkim lubić pracę z ludźmi, w tym przypadku małymi dziećmi  i umieć czerpać z tego przyjemność. Ważne jest, aby posiadał dystans do siebie i nie zatracił umiejętności krytycznej oceny samego siebie. Wiele wskazuje na to, że Przelewice właśnie tracą takiego człowieka!

trener

" dobry trener powinien przede wszystkim lubić pracę z ludźmi, w tym przypadku małymi dziećmi "

Rzadkością jest sytuacja, gdy rodzice muszą zachęcać dziecko do ruchu. Dla dzieci ruch to przede wszystkim wspaniała zabawa. Częściej zdarza się tak, że to właśnie rodzice muszą się zmobilizować do zabawy na świeżym powietrzu.

Uprawianie sportu sprawia, że dziecko nabiera sprawności, a jego mięśnie się wzmacniają. Dzięki temu organizm dziecka jest bardziej odporny na choroby. Jest wiele innych powodów do tego, aby zachęcać dzieci do uprawiania sportu. Jednym z nich jest nauka wiary w siebie i pokonywania własnych słabości. Dzieci, które uprawiają sport mają możliwość uczyć się podejmować decyzję oraz pojąć sztukę przegrywania i wygrywania. Każdy rodzic powinien uważnie obserwować dziecko, po to aby odkryć, jaki rodzaj aktywności najbardziej mu odpowiada. Zadaniem rodziców jest pokazanie dziecku sportu jako zabawy i zachęcanie dziecka do ruchu, a nie dokonywanie wyboru za dziecko.

Jedną z takich osób, które rozumieją sport w sposób opisany powyżej jest  Pan Leszek Muskała. Jest to młody człowiek, absolwent Instytutu Kultury Fizycznej na Uniwersytecie Szczecińskim, zawodnik LKS Wicher Przelewice. Człowiek prowadzący wieloletnią działalność zawodniczą, organizacyjną i trenerską, propagator rozwoju piłki nożnej dziecięcej w miejscowości Przelewice.  Trener środowiskowy w ramach kompleksu boisk ”Moje boisko – Orlik 2012”.

Od kilkunastu miesięcy dzieci z terenu Gminy Przelewice i nie tylko, mają przyjemność współpracować z najlepszym trenerem w osobie Pana Leszka Muskały. Jego wkład w rozwój sportu na terenie Gminy Przelewice jest nieoceniony (aby się o tym przekonać warto zajrzeć m.in. na stronę www.przelewice.pl/strony/menu/78,dhtml ).

Dla mnie jako rodzica Pan Leszek jest dobrym trenerem. Tak więc, co według mnie mieści się pod pojęciem „dobry trener”?

Dobry trener

powinien przede wszystkim lubić pracę z ludźmi, w tym przypadku małymi dziećmi  i umieć czerpać z tego przyjemność. Ważne jest, aby posiadał dystans do siebie i nie zatracił umiejętności krytycznej oceny samego siebie.

Dobry trener doskonale dysponuje swoimi zasobami, potrafi odpowiednio wyważyć stosunek ilości pracy do odpoczynku.

Dobry trener potrafi umiejętnie słuchać, obserwować i wyciągać trafne wnioski. W sposób konstruktywny przekazuje informacje zwrotne, w tym krytykę.

Dobry trener charakteryzuje się stanowczością i cierpliwością. Niekiedy zachowanie poszczególnych uczestników odbiega od zasad i regulaminu przyjętego na danej sali, dlatego dobry trener powinien jak najszybciej eliminować takie zachowania w celu zachowania ciągłości i nie rozbijania zajęć. Argumentacja w tym przypadku powinna być silna i stanowcza.

Dobry trener jest życzliwy i posiada indywidualny stosunek do każdego zawodnika. Powinien wyzwalać dobre emocje, jego kreatywność winna w sposób zdecydowany motywować zawodników do rywalizacji sportowej. Ważnym czynnikiem jest umiejętność przyznawania się do popełnionych błędów.

Dobry trener przychodzi na zajęcia punktualnie, złym obyczajem jest spóźnianie się gdziekolwiek. Operowanie głosem i przekazywanie jasnych, treściwych, krótkich komunikatów to gwarancja dobrego zrozumienia się trenera z grupą.

Dobry trener powinien cały czas podnosić własne kwalifikacje i doszkalać się. Nie powinien patrzeć na swoją pracę przez pryzmat pieniędzy, winien utworzyć miedzy grupą, a sobą – trenerem więź. Zawodnik powinien mu ufać i nie bać się mówić mu o swoich problemach, gdyż często trener jest mediatorem na linii dziecko – rodzic, dziecko – szkoła. Ważnym czynnikiem jest wyciąganie odpowiednich wniosków po zaistniałych porażkach.

Dobry trener dba o swój warsztat, doskonale zna narzędzia, którymi się posługuje, potrafi przewidzieć skutki ich użycia. Co więcej stosuje je w sposób etyczny.

Dobry trener to osoba spójna i wiarygodna, co oznacza, że stosuje zasady, których uczy.

Dobry trener to wreszcie osoba odpowiedzialna.

W całej tej wyliczance nie może zabraknąć pasji oraz ogromnej dawki poczucia humoru, co bezwzględnie wiąże się z posiadaniem dużego dystansu do siebie i rzeczywistości.

Brzmi groźnie? To tylko podstawowy kanon oczekiwań, jakie stoją przed dobrym trenerem. Często od trenera oczekuje się, aby był charyzmatyczny i stanowił dla nas autorytet. Jestem przekonana, że pomimo dużej staranności w wymienianiu cech dobrego trenera, kilka udało mi się pominąć. Lecz nie to jest najważniejsze.

Pisałam już o tym jaki powinien być dobry trener. Teraz bardzo krótko jeszcze o tym: Po czym poznać dobrego trenera?

Tak jak mówi się o polskich pilotach, że polecą nawet na drzwiach od stodoły, tak dobrego trenera poznać po tym, jak radzi sobie w trudnych sytuacjach. W przypadku posiadania na zajęciach tzw. trudnego uczestnika Pan Leszek daje sobie radę z trudnym zachowaniem bez szkody dla przebiegu treningu i relacji między trenerem a pozostałymi uczestnikami.

Mam nadzieję, że choć częściowo udało mi się naszkicować portret „dobrego trenera”. A może trenera IDEALNEGO? Zapytasz pewnie czytelniku, gdzie można go spotkać? Uwierz mi, że jest On wśród nas! Jest nim właśnie Pan Leszek Muskała.

Traktować dziecko jak człowieka

Natomiast jeśli chodzi o punkt widzenia dziecka – uczestnika treningu to trener staje się dla dziecka zaangażowanego w sposób naturalny autorytetem. Podczas zajęć z panem Leszkiem Muskałą nasze dzieci wiedzą, iż:

  • są ważne i sprawiedliwie traktowane,
  • mogą liczyć na szacunek do własnej osoby,
  • poprzez swoje wyrażenie aprobaty dla rozwoju lub zwycięstwa, trener kształtuje styl motywacji zawodnika, a co za tym idzie jego postrzeganie zasad fair play i wartości, jakie będzie wyznawał również poza sportem.

Aby to wszystko sprawdzić wystarczy tylko przyjrzeć się twarzy dziecka, które trenuje z Panem Leszkiem. To świadczy tylko o tym, iż to co zostało nakreślone powyżej jest prawdą i ma największy sens.

Mając na uwadze powyższe oraz zdrowy rozwój naszych dzieci zwracam się do wszystkich rządzących w naszej gminie o podjęcie wszelkich dostępnych działań, aby taki człowiek, animator sportu w Gminie Przelewice nie „uciekł w daleki świat” w poszukiwaniu pracy bo tu jej dla niego brak!!!

Wdzięczny Rodzic