Zaproszenie na wigilijne spotkanie

Sołtys wraz z Radą Sołecką zapraszają wszystkich mieszkańców Przelewic        na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się 20 grudnia, w piątek o godz. 18:00                          na placu przy posesji pp. Grabowskich.

oplatek

To w tym tradycyjnym już miejscu – barykady, będzie okazja do podzielenia się opłatkiem, skosztowania wigilijnej potrawy i wspólnego śpiewania kolęd.

Myślę, że nikt w lipcu, na początku naszego protestu, nie spodziewał się, że jeszcze na posterunkach będziemy śpiewać kolędy i dzielić się opłatkiem.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.