To już rok naszego protestu! Zapraszamy na VI Biesiadę Przelewicką!

Jak co roku o tej porze, na zaproszenie naszego Sołtysa, zbieramy się przy biesiadnym stole, aby podziękować za rok współpracy. W tym roku okazja jest szczególna: Właśnie minął rok protestu mieszkańców Przelewic przeciwko niechcianej fermie norek w naszej miejscowości.

protest

VI Biesiada Przelewicka: sobota 12 lipca, początek godzina 15.00, Folwark Przelewice.

Podczas tegorocznej biesiady będzie okazja podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w protest i trwali na posterunkach lub w inny czynny sposób wspierali nasze działania. Podsumujemy też ten rok, nakreślając aktualną sytuację „na froncie”.

Biesiada Przelewicka, to także okazja do wręczenia wyróżnienia dla osoby. która w tym roku została wybrana w plebiscycie na „Zasłużonego dla Przelewic”, a także zostanie rozstrzygnięty konkurs na najładniejszą posesję i zagrodę w Przelewicach.

Program Biesiady jest bardzo bogaty. Przewidziano m. in. gry i zabawy dla dzieci, występy artystyczne zespołu „JUTRZENKA”, pokaz tresury psów oraz prezentacja sprawności strażaków. Nie zabraknie bogato zaopatrzonego bufetu i zabawy tanecznej.

Wszystkim życzymy udanej Biesiady!

Przyznajemy tytuł „Zasłużony dla Przelewic”

Już po raz trzeci będziemy wybierać osobę, która zasługuje  na tytuł „Zasłużony dla Przelewic”

III  E D Y C J A    P L E B I S C Y T U 

„Z A S Ł U Ż O N Y    D L A    P R Z E L E W I C”.

Rada Sołecka sołectwa Przelewice informuje, że do dnia  30 czerwca 2014 można składać wnioski o przyznanie tytułu „ Zasłużony dla Przelewic”.                                     

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:

1) Sołtys i Radni Rady Sołeckiej,

2) Radni Powiatu i Gminy,

3) grupa minimum 10 mieszkańców sołectwa Przelewice ,

4) przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, fundacji, instytucji,

 

 Wniosek o przyznanie nagrody, powinien zawierać:

1) imię, nazwisko lub nazwę instytucji, adres nominowanego, adres korespondencyjny, datę i miejsce urodzenia,

2) imię, nazwisko, funkcję lub nazwę wnioskodawcy,

3) określenie dziedziny nominacji,

4) uzasadnienie wniosku ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć na rzecz sołectwa Przelewice.

Formularz można pobrać u sołtysa .

Osoby zgłaszane do nagrody winny wyrazić zgodę na kandydowanie do tytułu.

Rozstrzygnięcie i przyznanie tytułu „Zasłużony dla Przelewic” nastąpi w  dniu 12 lipca 2014 r. podczas „VI Biesiady Przelewickiej”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Sołtys Przelewic wraz z radą sołecką zachęca do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą posesję lub zagrodę w Przelewicach.

konkurs na najładniejszą posesję

Jeden z ogrodów zgłoszonych do konkursu

III  EDYCJA  KONKURSU

Rada Sołecka sołectwa  Przelewice ogłasza konkurs na:

„NAJŁADNIEJSZĄ ZAGRODĘ, POSESJĘ SOŁECTWA PRZELEWICE”.

Zgłoszenie do konkursu dokonuje jej posiadacz, bądź inny mieszkaniec wsi Przelewice za zgodą jej właściciela. Zgłoszenia, które pobrać można u sołtysa  , należy dostarczyć sołtysowi Przelewic do 30 czerwca 2014 r.

ZA I, II i III MIEJSCE WŁAŚCICIELE WYRÓŻNIONYCH POSESJI OTRZYMAJĄ NAGRODY RZECZOWE. 

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród, nastąpi 12 lipca 2014 r. podczas  „VI Biesiady Przelewickiej”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Przygotujmy wspólnie przelewicki odpust

Ubiegłoroczne uroczystości okazały się bardzo pozytywnym doświadczeniem. Wiele osób się zaangażowało. Był poczęstunek i była muzyka. Najważniejsze, że (mimo braku dobrej pogody) była doskonała atmosfera.

Tak się bawiliśmy w ubiegłym roku

Tak się bawiliśmy w ubiegłym roku

W tym roku ksiądz proboszcz oraz Rada Sołecka chcą kontynuować tę tradycję. Każdy się może przyłączyć! Można przynieść ciasto lub jakąś potrawę. Można się włączyć w niezbędne pracy przygotowujące uroczystość. Można też „dorzucić” się do kosztów organizacyjnych. Każdy rodzaj wsparcia jest mile widziany.

UWAGA: zebranie organizacyjne, na które sołtys zaprasza wszystkich zainteresowanych już we wtorek 8 kwietnia 2014 o godzinie 18 w GCK.

Zapraszamy!

Opłatek na „barykadach”

W najczarniejszych przypuszczeniach  chyba nikt z nas nie myślał, że będziemy się łamać opłatkiem na posterunkach. Wszelkie „przepowiednie” tego rodzaju traktowaliśmy jak czarny dowcip.

_DSC0826

Z inicjatywy naszego Sołtysa spotkaliśmy się na placu przy posesji państwa Grabowskich, przy prowizorycznym stole wigilijnym. Ksiądz Proboszcz poprowadził krótką modlitwę, był opłatek, kolędy i życzenia. Chociaż warunki były polowe, wiał zimny wiatr, to jak to na wigilijnym spotkaniu, nie zabrakło barszczu z uszkami i pierogów. Przybył także i św.Mikołaj z podarunkami. Zabawa byłą przednia.

IMG_5431bis

Nie zabrakło ciepłych słów i podziękowań ze strony sołtysa, wójta i Przewodniczącego Rady Gminy. Oprócz tradycyjnych życzeń zdrowia, spokojnych i rodzinnych świąt, wszyscy życzyliśmy sobie przyszłego nowego roku bez norek w Przelewicach.

IMG_5488bis (1)

Zobacz więcej zdjęć ==> tutaj

Zaproszenie na wigilijne spotkanie

Sołtys wraz z Radą Sołecką zapraszają wszystkich mieszkańców Przelewic        na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się 20 grudnia, w piątek o godz. 18:00                          na placu przy posesji pp. Grabowskich.

oplatek

To w tym tradycyjnym już miejscu – barykady, będzie okazja do podzielenia się opłatkiem, skosztowania wigilijnej potrawy i wspólnego śpiewania kolęd.

Myślę, że nikt w lipcu, na początku naszego protestu, nie spodziewał się, że jeszcze na posterunkach będziemy śpiewać kolędy i dzielić się opłatkiem.

Dyskusja była bardzo ciekawa (zdjęcia)

Dziś odbyła się konferencja „Razem w obronie Naszej Małej Ojczyzny”. Dyskusja dotyczyła nie tylko tego jak się obronić przed niechcianą hodowlą norek, lecz również dotyczyła fenomenu samoorganizacji przelewiczan w proteście przeciw agresywnemu inwestorowi.

Konferencja

Konferencja rozpoczęła się od zebrania faktów dotyczących realnych zagrożeń dla mieszkańców Przelewic oraz tutejszej przyrody. Okazuje się, że ewentualne zanieczyszczenia i ucieczki zwierząt stanowią realne zagrożenie dla ekosystemu i ogrodu dendrologicznego.

Niezwykle ciekawa okazała się druga część konferencji poświęcona socjologicznej i dziennikarskiej ocenie zjawiska oporu społecznego. Dr. Maciej Kowalewski z US wskazał, że mieszkańcy mają prawo manifestować swoje stanowisko. Mogą również wywierać w tej sprawie nacisk na organy państwa. Robert Bartłomiejski wskazał na możliwe scenariusze wydarzeń – także te negatywne.

konferencja Dziennikarskie spojrzenie na sprawę przedstawił red. Sebastian Napieraj z TVP Szczecin. Okazuje się, że protest w Przelewicach jest relacjonowany niezwykle obszernie w mediach, także ogólnopolskich. Dzięki temu charakter tego zdarzenia nabiera zupełnie innej rangi. Przelewice stają się poniekąd rzecznikiem wszystkich miejscowości, które borykają się z podobnym kłopotem . A jest ich już kilkaset!

DSC_8541

 

Niezwykle ciekawą dyskusję, poprowadził red. Przemysław Szymańczyk z Radia Szczecin. W dyskusji aktywnie wzięli udział goście z zaprzyjaźnionych miejscowości Rościn, Miedzyń czy Jedlice. Wymiana poglądów pokazała jaki poziom emocji panuje wśród mieszkańców i jakie pojawiają się radykalne pomysły na działanie. Wniosek generalny jest jednak jeden – trzeba doprowadzić do zmiany rozporządzenia. Do tego celu jeszcze długa droga.

Konferencja zakończyła się wystąpieniem wójta Przelewic Marka Kibały oraz dyskusją podsumowującą. Przyjęta została „Deklaracja Przelewicka”, o której więcej napiszemy w kolejnej naszej publikacji.

Zobacz ==> tutaj więcej zdjęć z konferencji

Konferencja mogła odbyć się dzięki dofinansowaniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach realizacji projektu „Europejska Akademia Sołtysa – Integracja i aktywizacja obywatelska społeczności wiejskich”.

Organizatorzy dziękują za okazaną pomoc: Dyrekcji i pracownikom Ogrodu Dendrologicznego, pani Annie Roman z GCK, Ireneuszowi Jungowi, państwu Ewie i Olgierdowi Kustoszom oraz zespołowi Jutrzenka.

„Razem w Obronie Naszej Małej Ojczyzny”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Przelewic i zainteresowanych gości do wzięcia udziału w konferencji „Razem w Obronie Naszej Małej Ojczyzny”, która jest częścią projektu „Europejska Akademia Sołtysa – Integracja i aktywizacja obywatelska społeczności wiejskich”.

EAS

Będziemy mieć okazję do spojrzenia na fenomen Przelewic, jakim jest zjednoczenie i samoorganizacja mieszkańców wokół protestu przeciwko nielegalnej i niechcianej fermie norek amerykańskich. Pomogą nam w tym zaproszeni goście: socjolog, dziennikarz, pracownik RDOŚ, wójt Przelewic, a także przedstawiciele organizatorów, którymi są Rada Sołecka, Ogród Dendrologiczny i Stowarzyszenie „Przelewice – Wspólna Sprawa”. Będzie też okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń z mieszkańcami miejscowości, które borykają się z podobnym problemem.

Konferencja odbędzie się w środę 11 grudnia o godz. 10:00 w Pałacu w Przelewicach.

Szczegółowy program konferencji:

Program

Byliśmy w Warszawie

Mieszkańcy z Przelewic, Miedzynia, Lipian i Rościna wzięli udział w marszu z okazji Dnia Bez Futra. To inicjatywa Stowarzyszenia Otwarte Klatki oraz Koalicji na Rzecz Zakazu Hodowli Zwierząt Futerkowych w Polsce. W marszu uczestniczyło około 700 osób.

manifestacja w Warszawie

Dzięki sponsorom: Sołectwo Przelewice, Apteka w Przelewicach, Roman Rolbiecki Mieczysław Mularczyk i wójt gminy Przelewice, do Warszawy wybrała się grupa 50 osób. A oto krótka relacja Marka Kowalczuka:

Droga do Warszawy upłynęła w miłej atmosferze. Integracja z mieszkańcami Lipian, Miedzynia, Rościna i jeszcze kilku innych miejscowości przebiegała bez większych zakłóceń dzięki ogromnej trosce i zapewne sporemu doświadczeniu Irka Dykierta, któremu dzielnie pomagali Olek Kustosz i Krzysiek Margiel. Panowie ulokowali się w strategicznym rejonie autokaru i prowadzili całonocne działania pogłębiające przyjaźń między mieszkańcami sąsiednich gmin, których połączył
wspólny wróg.
Zabawa była tak wspaniała, że nawet odbyły się tańce, czy jakieś inne pląsy 🙂
Nad naszym bezpieczeństwem dzielnie czuwała Warszawska Policja zaczepiając nas
co krok pytaniami: a kto, a co a jaki i czemu…?
Złote tarasy, Pałac Kultury dobra kawa i ciacho… Zmiana warty przy Grobie
Nieznanego Żołnierza.

Przed 13:00 znaleźliśmy się na Placu przed Zamkiem Królewskim. Była chwila by  móc się rozejrzeć, popodziwiać widok na Stadion Narodowy, pospacerować po Placu, ale trudy podróży chyba odrobinę psuły zapał. Manifestacja utworzyła się przy nas. Przyłączać się bowiem zaczęły grupy z innych rejonów Polski. Posłuchaliśmy Dobrusi Karbowiak, Romany Bomby i kilku innych aktywistów walczących o prawa zwierząt.
Udzieliliśmy wywiadów. Odpowiadaliśmy na pytania mieszkańców Warszawy i turystów, którzy jak zwykle byli na Placu. Panie z Jutrzenki wspierane w miarę możliwości przez „pospolite ruszenie” odśpiewały słynną już piosenkę o przelewickich norkach. Zaczynam się zastanawiać, czy nie poszukać jakiegoś akordeonisty, bo znów zabrało akompaniamentu. Może do trzech razy sztuka… 🙁

Spacerek pod sejm to ok 2,5 km. Do marszu zagrzewały nas muzyka i dźwięk bębnów.
Całkiem sporych bębnów. Udawało się jednak czasem zagłuszyć je skandowaniem
kolejnych haseł: „Czas na zakaz!”, Ferma w Żurawinie – STOP”, Ferma w Cieszynie – STOP!”, „Ferma w Przelewicach – STOP!”, Ferma w Lipianach – STOP!”… . Dużo tych ferm 🙁
„Czego chcemy?! Zamknąć fermy! Kiedy?! Teraz!”, „Raz, dwa trzy cztery – dość
tych futer do cholery. Pięć, sześć, siedem osiem – dziś jesteśmy zwierząt głosem!”

Szkoda, ze 24 listopada przypadł na dzień, gdy Sejm odpoczywa po tym, jak ciężko
pracował cały tydzień. Nie miał kto do nas wyjść, ani z Pałacu Prezydenckiego, ani z Kancelarii Sejmu czy Premiera.
Za rok, jeśli będzie taka potrzeba -jeszcze raz przyjedziemy. Wtedy poprosimy by
władza wytłumaczyła co przez rok zrobiła za pensje, które im finansujemy.

W drodze powrotnej zaczęliśmy od jak zwykle wspaniałej gulaszowej z ziołami i grzybkami jaką zapewnił wszystkim Pan Mietek Mularczyk. Skład zup[ki sprawdzony.
Mimo, że zmęczeni, to po zupce nagle jakby wszyscy ożyli. Zapał do żartów co
poniektórym wrócił.
Potem było KFC. Wiem, ze podpadam wegetarianom, ale co mam zrobić. Zacząć
podjadać zwierzaczkom pokarm … ?
😉

Wróciliśmy szczęśliwie przed 1:00 chyba wszyscy dotarli do domów Ja też tam byłem. To i tamto piłem. A com widział …? Nie wszystko w notce umieściłem 😉
Hej 🙂

Zobacz naszą relację ==> tutaj i więcej zdjęć ==> tutaj

Czytaj więcej na stronie Otwartych Klatek ==> tutaj

V Biesiada Przelewicka przechodzi do historii

W ubiegłą niedzielę odbyła się V Biesiada Przelewicka pod hasłem „Niesiemy radość i nadzieję”, podczas której bawiąc się chcieliśmy pomóc osobom niepełnosprawnym. W tym roku  nasze serca otworzyły się głównie dla Danusi Ufnal.  Po raz kolejny przekonaliśmy się, że na hojność i otwarte serca mieszkańców Przelewic można liczyć. Oficjalnie informujemy, że zebraliśmy łącznie  2649.08 zł !

V biesiada

Nasza biesiada była połączona z obchodami 65 rocznicy OSP w Przelewicach. Impreza rozpoczęła się uroczystą  Mszą świętą w intencji  Strażaków , a następnie wspólnie z mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi  nastąpił przemarsz  do hali sportowej, gdzie przebiegła dalsza część  strażackiego  święta.                                                             Po oficjalnej części wspólnej imprezy  z wręczeniem wyróżnień i nagród dla zasłużonych strażaków, rozpoczął się blok występów artystycznych oraz gier i zabaw, gdzie dzieci i dorośli uczestnicy biesiady mogli sprawdzić swoje umiejętności w licznych konkursach sprawnościowych, m.in.: jedzeniu ptysia na czas, czy wyścigu rodzinnym w stroju strażackim.Wśród artystów występujących na scenie były zespoły śpiewacze „Retro” z Barlinka oraz miejscowa ” Jutrzenka”. Dzieci z koła teatralnego, działającego przy GCK-u   w Przelewicach przedstawiły spektakl teatralny „ Czerwony Kapturek szuka księcia”, który został nagrodzony gromkimi brawami                                         Podczas trwania imprezy zapewniony był poczęstunek przygotowany przez zespół Zdzisia Stasiaczyka i panie z Koła Gospodyń.  Przez całą imprezę trwała    „Zbiórka publiczna”, podczas której dziewczęta zbierały datki do puszek. Pokaźną kwotę uzyskano podczas przeprowadzonej  licytacji przedmiotów podarowanych przez darczyńców, wśród których byli: Backer OBR z Pyrzyc, p. Łucja Świłło,  p. Kazimiera Lesiczka, p. Krystyna Ufnal, Stowarzyszenie „ Rosiny to my” oraz anonimowi darczyńcy. Hitem licytacji stała się koszulka klubu Ruch Chorzów podarowana przez jego gracza, a zarazem  naszego mieszkańca – Filipa Starzyńskiego, wylicytowana za kwotę 500 zł.                                                                                                             Coroczna Biesiada, to również czas, kiedy Sołtys oraz Rada sołecka wyróżnia najbardziej aktywnych mieszkańców Przelewic. Tytułem „Zasłużonego dla Przelewic”  uhonorowano wieloletniego działacza społecznego Henryka Nawój, który otrzymał  piękną  paterę, list gratulacyjny oraz kosz upominkowy.                                               Rozstrzygnięto również coroczny „Konkurs o najładniejszą posesję”, w którym trzy równorzędne miejsca zajęły posesje państwa Pilipczuk, Margiel i Ślusarczyk. Ich właściciele zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Nagrodą specjalną za wkład w utrzymanie czystości na terenie sołectwa została uhonorowana p. Teresa Wójtowicz.   Sołtys Krzysztof Margiel wyróżnił również Filipa Starzyńskiego, za osiągnięcie szczególnych wyników w dziedzinie sportu, wręczając symboliczną nagrodę na ręce jego Mamy.                                                                                                   Specjalne podziękowanie i symboliczną statuetkę otrzymał także nasz niezastąpiony Zdzisiu Stasiaczyk za swoją bezinteresowną pomoc przy organizacji różnego rodzaju imprez.Na zakończenie I części imprezy wszyscy  mogli wykazać się swoim talentem w śpiewaniu. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na sektory i odbył się konkurs w śpiewaniu piosenek patriotycznych i biesiadnych. Nad całością czuwało jury, złożone z dzieci, które wyłoniło i nagrodziło zwycięski sektor.

                W godzinach wieczornych festyn został przeniesiony do budynku GCK-u, gdzie mogliśmy wysłuchać dwóch wspaniałych koncertów rockowych, w wykonaniu zespołów PANZERN BRZOZEN z Barlinka oraz STONEROSES ze Szczecina. Występy bardzo spodobały się słuchaczom, czego dowodem były dodatkowe bisy.                                                                                                                                                       Impreza zakończyła się późną nocą tańcami z „ Kapelą bez zagrychy”.

Sołtys i Rada Sołecka serdecznie dziękują wszystkim sponsorom, osobom pomocnym  w organizacji imprezy oraz wszystkim uczestnikom imprezy.

Zobacz więcej zdjęć ==> tutaj