Wójt dogaduje się z Duńczykiem za naszymi plecami !

To było wielkie zaskoczenie. Dziś z Radia Szczecin dowiedzieliśmy się, że w Przelewicach nie powstanie hodowla norek. Wójt Marek Kibała oświadczył, że inwestor zmienił zdanie i postanowił zamiast hodowli rozpocząć inną działalność – produkcję klatek. Czy to dobry pomysł? Być może. Dlaczego jednak, wójt czyni takie uzgodnienia z pominięciem strony społecznej?!

Wójt Kibała i Rene Launa na spotkaniu u Marszałka

Wójt Kibała i Rene Launa na spotkaniu u Marszałka

Warto przypomnieć, że Stowarzyszenie „Przelewice Wspólna Sprawa” jest stroną we wszystkich sprawach związanych ze sporem z duńskim inwestorem. Może warto spytać o zdanie mieszkańców, którzy przez pół roku „stoją na barykadach”. Postawa pana Kibały to jawne lekceważenie mieszkańców.

Od samego początku strona społeczna deklarowała, że nie widzi problemu wprowadzenia działalności nieuciążliwej na nieruchomość należącą do Duńczyka. Czy jednak pan wójt ma pewność, jaki scenariusz ostatecznie zostanie zrealizowany? Może chodzi jedynie o odblokowanie drogi i swobodny dostęp do działki.

Mamy najlepszy przykład Rościna, gdzie już dwukrotnie ogłaszano koniec hodowli. Tymczasem norki mają się dobrze i jeszcze długo nic się nie zmieni.

Blisko tysiąc osób wsparło nasz protest

Już blisko tysiąc osób złożyło swój podpis pod Deklaracją Przelewicką. Podpisy zbieraliśmy w internecie i w „realu”. Wszystkie głosy wysyłamy do Kancelarii Premiera RP.

petycja

Czy nasze działania przynoszą jakikolwiek efekt? Jesteśmy w ocenach bardzo ostrożni, wręcz sceptyczni. Jednak „kropla drąży skałę”. Temat ponownego wpisania norki na listę zwierząt obcych i inwazyjnych wrócił na wokandę. Tym bardziej dziękujemy wszystkim, którzy poparli Deklarację Przelewicką. Dziękujemy!

Uwaga: ostatnia szansa na podpisanie ==> tutaj

Deklaracja Przelewicka – podpisz!

Polskie prawo nie respektuje woli mieszkańców, wspólnot lokalnych w kwestii lokalizacji kontrowersyjnych hodowli zwierząt obcych i inwazyjnych, w szczególności norki amerykańskiej. Tak się dzieje w dziesiątkach miejsc w Polsce, m. in. w Przelewicach. Protest i blokada hodowli trwa tutaj już ponad pół roku. W dniu 11.12.2013 ogłoszona i podpisana została „Deklaracja Przelewicka”. Każdy może się do niej przyłączyć!

Deklaracja Przelewicka

 

Tutaj ==> możesz podpisać się pod Deklaracją Przelewicką

Czekamy na Twój głos.

Dyskusja była bardzo ciekawa (zdjęcia)

Dziś odbyła się konferencja „Razem w obronie Naszej Małej Ojczyzny”. Dyskusja dotyczyła nie tylko tego jak się obronić przed niechcianą hodowlą norek, lecz również dotyczyła fenomenu samoorganizacji przelewiczan w proteście przeciw agresywnemu inwestorowi.

Konferencja

Konferencja rozpoczęła się od zebrania faktów dotyczących realnych zagrożeń dla mieszkańców Przelewic oraz tutejszej przyrody. Okazuje się, że ewentualne zanieczyszczenia i ucieczki zwierząt stanowią realne zagrożenie dla ekosystemu i ogrodu dendrologicznego.

Niezwykle ciekawa okazała się druga część konferencji poświęcona socjologicznej i dziennikarskiej ocenie zjawiska oporu społecznego. Dr. Maciej Kowalewski z US wskazał, że mieszkańcy mają prawo manifestować swoje stanowisko. Mogą również wywierać w tej sprawie nacisk na organy państwa. Robert Bartłomiejski wskazał na możliwe scenariusze wydarzeń – także te negatywne.

konferencja Dziennikarskie spojrzenie na sprawę przedstawił red. Sebastian Napieraj z TVP Szczecin. Okazuje się, że protest w Przelewicach jest relacjonowany niezwykle obszernie w mediach, także ogólnopolskich. Dzięki temu charakter tego zdarzenia nabiera zupełnie innej rangi. Przelewice stają się poniekąd rzecznikiem wszystkich miejscowości, które borykają się z podobnym kłopotem . A jest ich już kilkaset!

DSC_8541

 

Niezwykle ciekawą dyskusję, poprowadził red. Przemysław Szymańczyk z Radia Szczecin. W dyskusji aktywnie wzięli udział goście z zaprzyjaźnionych miejscowości Rościn, Miedzyń czy Jedlice. Wymiana poglądów pokazała jaki poziom emocji panuje wśród mieszkańców i jakie pojawiają się radykalne pomysły na działanie. Wniosek generalny jest jednak jeden – trzeba doprowadzić do zmiany rozporządzenia. Do tego celu jeszcze długa droga.

Konferencja zakończyła się wystąpieniem wójta Przelewic Marka Kibały oraz dyskusją podsumowującą. Przyjęta została „Deklaracja Przelewicka”, o której więcej napiszemy w kolejnej naszej publikacji.

Zobacz ==> tutaj więcej zdjęć z konferencji

Konferencja mogła odbyć się dzięki dofinansowaniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach realizacji projektu „Europejska Akademia Sołtysa – Integracja i aktywizacja obywatelska społeczności wiejskich”.

Organizatorzy dziękują za okazaną pomoc: Dyrekcji i pracownikom Ogrodu Dendrologicznego, pani Annie Roman z GCK, Ireneuszowi Jungowi, państwu Ewie i Olgierdowi Kustoszom oraz zespołowi Jutrzenka.

Zapraszamy na V Biesiadę Przelewicką

Jak co roku Sołtys wraz z Radą Sołecką zapraszają na Biesiadę Przelewicką. To już V edycja naszego spotkania. W tym roku specjalne wydanie, bo połączone z obchodami 65 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelewicach. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Program biesiady przelewickiej

 

Jak co roku, nasz festyn ma charakter charytatywny. W tym roku, pod hasłem „Podarujmy radość i nadzieję”, zbieramy na sprzęt rehabilitacyjny dla Danusi. Znając szczodrość serc mieszkańców Przelewic liczymy na hojne datki.

Szczegółowy plan spotkania na plakacie powyżej. W programie przewidziano także występy zespołów rockowych ze Szczcina i Barlinka – szczegóły znajdziesz ==> tutaj

Naszym Strażakom gratulujemy wspaniałego jubileuszu! Wszystkim uczestnikom Biesiady życzymy szampańskiej zabawy!

 

I dalej jesteśmy w punkcie wyjścia… (video)

Przez chwilę powiało nadzieją. Wydawało się, że dzisiaj będziemy mogli ogłosić, że Duńczyk opuszcza Przelewice. Ale nic z tego. Po raz kolejny patrzyliśmy na hardą postawę inwestora. (relacja ==> TVP Szczecin)

u marszałka 1

Dzisiaj na zaproszenie Marszałka Jarosława Rzepy, z inicjatywy przedstawicieli Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych odbyło się spotkanie z Rene Launa i jego żoną.

Mieliśmy możliwość po raz kolejny przedstawić determinację mieszkańców naszej gminy, niezgodę na umiejscowienie hodowli w pobliżu ogrodu oraz nasz protest wobec łamania prawa.

Po krótkim i rzeczowym przedstawieniu aktualnej sytuacji w Przelewicach, nakreśleniu stanowiska PZHZF i wyrażeniu troski Marszałka o dobro mieszkańców Przelewic i przelewickiej przyrody, duński inwestor został wezwany do przedstawienia swojej ostatecznej decyzji. Zarządzono przerwę, podczas której przedstawiciele PZHZF przekonywali Duńczyka oferując mu pomoc, polegającą na odkupieniu od niego spornej działki za cenę poniesionych przez Duńczyka wydatków i znalezieniu miejsca dla zwierząt do czasu znalezienia docelowej lokalizacji hodowli. Po bez mała godzinie, Duńczyk stwierdził, że nie jest zainteresowany taką pomocą, czym wprowadził w konsternację polskich hodowców, swojego kolegę Duńczyka z Rościna i samego Marszałka.

Tylko nas jakoś nie zaskoczyła reakcja niechcianego inwestora. Już przecież kilka razy mieliśmy do czynienia z hardością i zaciętością Duńczyka.

u marszałka 3

Szkoda, że na zakończenie, podczas krótkiego briefingu nie mogliśmy wspólnie z marszałkiem ogłosić sukcesu. Sami hodowcy mają teraz niezłą łamigłówkę, jak tu zmobilizować Duńczyka, żeby już nie generował więcej niechęci do hodowli norek w naszym województwie.

Relację zamieszczoną w Głosie Szczecińskim zobacz ==> tutaj

Wreszcie jakieś dobre informacje (video)

Wczoraj (tj. 30 września) odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Rada pod przewodnictwem prof. Janiny Jasnowskiej uznała, że ferma norek jest zagrożeniem dla Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach i nie powinna być w tym miejscu zlokalizowana.

Przelewice Ogród Dendrologiczny

Jako przedstawiciele Stowarzyszenia wraz z dyr. Ogrodu Dendrologicznego, mieliśmy okazję przedstawić nasze argumenty. Jest dla nas bardzo ważne, że Rada przyjęła takie stanowisko, zwłaszcza, że może ono być decydującym argumentem przy uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego.

Sprawą tą zainteresowała się TVP Szczecin – relacja z dzisiejszego wydania Kroniki zobacz  ==> tutaj 

Śmiech na sali ! Czyli oświadczenie hodowców zwierząt futerkowych

Gdybyście Państwo nie wiedzieli, to informujemy, że dla hodowców norek „szczególną wartość ma dobro sąsiedzkie, współpraca z lokalnymi mieszkańcami i władzami samorządowymi”. Tak – najlepiej to widać w Przelewicach, Miedzyniu i pozostałych miejscach norkowej inwazji.

antynorka2

Przysłowie mówi: uderz w stół, a nożyce się odezwą. Nasze działania doprowadziły do jednogłośnego przyjęcia stanowiska przez Sejmik województwa zachodniopomorskiego. Stanowiska w którym władze naszego regionu wzywają Sejm i rząd do zaostrzenia przepisów hodowlanych. Nie trzeba było długo czekać na reakcję. Związek hodowców zwierząt futerkowych wystosował ==> oświadczenie. Jak się okazuje biznes norkowy jest czysty, pachnący, dający pracę. Doskonale układa się współpraca z samorządami, a w samych fermach restrykcyjnie przestrzegane są wyśrubowane normy sanitarne.

Pewnie najlepszym przykładem może być hodowla prowadzona przez posła Piątaka, który najpierw ją wybudował, a potem dopiero legalizował. Wszystkie znane nam przykłady hodowli norki amerykańskiej, to przykłady łamania prawa i lekceważenia mieszkańców.

Podpisany pod oświadczeniem pan Daniel Chmielewski, prezes PZHZF proponuje spotkanie celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Bardzo chętnie! Spotkajmy się na terenie nielegalnej hodowli. Dowie się pan, jak się ma teoria do praktyki.

Jest nas coraz więcej

Mieszkańcy Miedzynia, Rościna i Przelewic spotkali się w Lipiańskim Domu Kultury z posłem PIS Michałem Jachem. Wspólnie zastanawialiśmy się, co jeszcze możemy zrobić, żeby oddalić niebezpieczeństwo niechcianych hodowli norek.

spotkanie w Lipianach

spotkanie w lipianach 2

Na spotkaniu, oprócz pana posła, byli obecni przedstawiciele Stowarzyszenia „Dla Lipian”, Stowarzyszenia „Otwarte Klatki”, Sołectwa Rościn, radni i burmistrz Lipian, a także Renata Beger. Podczas gorącej dyskusji padały słowa pretensji do burmistrza Krzysztofa Boguszewskiego z żądaniami dymisji włącznie. Mieszkańcy Miedzynia wyrażali swoje zaniepokojenie rozwijającą się sytuacją (ferma powstaje w najlepsze) i troskę o swoje gospodarstwa. Z ust pani Beger padły obietnice pomocy w zorganizowaniu blokady budowy fermy w Miedzyniu. Przedstawicielki „Otwartych Klatek” namawiały posła na zebranie 15 parlamentarzystów i podjęcie inicjatywy ustawodawczej zabraniającej całkowicie hodowli norek w Polsce. Poseł Jach poinformował, że odbędzie się specjalne posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa, na której poruszana będzie problematyka gwałtownego wzrostu liczby hodowli norek w Polsce. Zachęcił nas do bombardowania ministra rolnictwa informacjami o nielegalnych hodowlach i problemach z nimi związanych.

Koniec wakacji. Panie wójcie, czas wziąć się do pracy !

Dwa miesiące dyżurów. Pełne poparcie społeczne i… zupełny brak efektów!  Czas, aby wójt gminy Marek Kibała pokazał co potrafi.

zebranie mieszkańców

Dziś członkowie założyciele Stowarzyszenia „Przelewice – Wspólna Sprawa” złożyli pismo następującej treści:

„Działając w imieniu Stowarzyszenia „Przelewice – Wspólna Sprawa” informujemy Pana Wójta, że od dzisiaj cofamy poparcie dla całodobowych dyżurów społecznych pełnionych przez mieszkańców Gminy Przelewice i członków naszego stowarzyszenia.

Trwające dwa miesiące nieprzerwane dyżury mieszkańców stworzyły możliwość spokojnego wszczęcia i przeprowadzenia stosownych procedur administracyjnych, dając wójtowi nie tylko komfort działania w atmosferze poparcia społecznego, ale także czas na podjęcie zdecydowanych kroków.

W  naszej ocenie dobra wola mieszkańców i ich zaangażowanie zostały w dużej mierze przez Pana zaprzepaszczone.

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę stwierdzenia Starosty Pyrzyckiego i Przewodniczącego Rady Gminy Przelewice, wskazujących iż to do Wójta należy ochrona terenu przed kolejnymi próbami zasiedlenia nielegalnej fermy norek, apelujemy o podjęcie niezwłocznych działań w tym względzie.

Od tego momentu, to na Panu ciąży obowiązek zadbania o to, by norki w Przelewicach się nie pojawiły. Mieszkańcy Przelewic z pewnością ocenią skuteczność Pańskich działań w tej mierze.

Jednocześnie podtrzymujemy gotowość wsparcia ze strony stowarzyszenia wszystkich konstruktywnych działań zaproponowanych przez władze gminy. Jednak zapewniamy, że dalsza bezradność Pana Wójta z pewnością nie pozostanie bez echa.

Z poważaniem,

Członkowie Założyciele Stowarzyszenia”